Orden skaber rum for kaos

mind

Det står skrevet i dagens avis (MetroX), at et forskerhold mener, at rodehoveder er de mest kreative. Denne konklusion strider stik imod den forskning og erfaring, jeg selv har fra praksis inden for samme område. Superkreative mennesker er oftest højtbegavede mennesker. Det højtbegavede menneske karakteriseres bl.a. ved, at det rummer mange (abstrakte) tanker på én gang, hvilket ofte afstedkommer stor refleksionsevne; en evne, der er nødvendig for at være kreativ. Det højtbegavede kreative menneske betegnes desuden ofte som ”særligt sensitiv”. Derfor er det højtbegavede kreative, særligt sensitive menneske for det meste i stand til at udtrykke store følelser og i øvrigt opfange ”ting” i tiden, såsom trends m.m.

Nævnte evner, der bl.a. kendetegner det superkreative menneske, kan skabe kaos både inde i hovedet og uden for, fx på arbejdsbordet – eller i livet. Dog er det min erfaring, at det menneske, der er i stand til at strukturere sit arbejde og sine omgivelser (læs: fysiske rammer og mange tanker), er det menneske, der er kreativ i det, jeg vil kalde et ”vedvarende flow”. Dette menneske opnår i øvrigt ofte størst succes som kreativt menneske på den lange bane, især hvad angår anerkendelse såvel personligt som i det offentlige rum.

Man kan sige det således, at det superkreative menneskes forudsætninger er at kunne arbejde i kaotiske processer. Kontrasten til kaos er orden. Og orden skaber rum for kaos.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *