Teenage-Tegnere stigmatiseres

teenage-tegnere-4

Tegneglade børn og unge bliver betragtet som nørder og særlinge hvis de fordyber sig.

Som underviser i klassisk tegning og idégenerering møder jeg fra tid til anden forældre, der fortæller mig, at deres børn – af deres jævnaldrende – bliver stigmatiseret fordi de børn tegner.

At tegne kræves: Stor tålmodighed og stor koncentration. For at udvikle sig som tegner: Stort mod! Tegnere befinder sig i et sanseområde, der bevæger sig tilbage i tid i form af håndværksmæssig tradition – og frem: fordi de er åbne for nye input. De kan meget vel være næste generation af “first movere”. Tegnere er ogsåmennesker, der kan skabe ro omkring sig og være til stede i nuet.

Vi voksne har været med til at skabe et samfund, der i store træk blevet flygtigt og impulsstyret. Det må og skal ikke gå ud over de børn, teenagere og unge, der finder stor fornøjelse i at fordybe sig, – og i øvrigt interesserer sig for andet end ”likes” på de sociale medier eller dyrker populærsport. På Børnenes Design- og Tegneskole skaber vi styrede læringsprocesser. Fordi det, at kunne tegne som en kunstnerisk disciplin, fremmer muligheden for landvindinger af erfaring og personlig udvikling, samt glæde og succes. Tegneprocessen er i øvrigt afstressende! Det er med stor bekymring, at jeg oplever, at disse færdigheder kan danner grobund for mobning.

Med henblik på at støtte de unge tegnere og designere har jeg nu oprettet Facebook-gruppen ”TEENAGE TEGNERE OG DESIGNERE”.  Ja, de sociale medier kan i sådanne have deres berettigelse, her mødes vandene.

Jeg vil støtte de unge i deres tegneglæde og komme med input her og der. De kan poste deres værker, hvis de har lyst. Dog handler offentliggørelsen hverken om undervisning, bedømmelse eller eksamen. Det er blot et positivt mødested for tegnere og kreative teenagere, et sted hvor han eller hun bliver set som det fantastiske unge menneske de er.

Om gruppen har sin gang på jorden, det vil vise sig! Anbefal gerne gruppen….

Men det er et vigtigt projekt: MOD MOBNING! Læs fx Mary Fonden