Orden skaber rum for kaos

mind

Det står skrevet i dagens avis (MetroX), at et forskerhold mener, at rodehoveder er de mest kreative. Denne konklusion strider stik imod den forskning og erfaring, jeg selv har fra praksis inden for samme område. Superkreative mennesker er oftest højtbegavede mennesker. Det højtbegavede menneske karakteriseres bl.a. ved, at det rummer mange (abstrakte) tanker på én gang, hvilket ofte afstedkommer stor refleksionsevne; en evne, der er nødvendig for at være kreativ. Det højtbegavede kreative menneske betegnes desuden ofte som ”særligt sensitiv”. Derfor er det højtbegavede kreative, særligt sensitive menneske for det meste i stand til at udtrykke store følelser og i øvrigt opfange ”ting” i tiden, såsom trends m.m.

Nævnte evner, der bl.a. kendetegner det superkreative menneske, kan skabe kaos både inde i hovedet og uden for, fx på arbejdsbordet – eller i livet. Dog er det min erfaring, at det menneske, der er i stand til at strukturere sit arbejde og sine omgivelser (læs: fysiske rammer og mange tanker), er det menneske, der er kreativ i det, jeg vil kalde et ”vedvarende flow”. Dette menneske opnår i øvrigt ofte størst succes som kreativt menneske på den lange bane, især hvad angår anerkendelse såvel personligt som i det offentlige rum.

Man kan sige det således, at det superkreative menneskes forudsætninger er at kunne arbejde i kaotiske processer. Kontrasten til kaos er orden. Og orden skaber rum for kaos.

Hitchcock havde ret

Screen Shot
Urban Gardening indtager byen. Hitchcock levede ikke forgæves med sin film “Fuglene”. De indtager nu byen…og bilerne. Her Stockholmsgade i København. DR nyheder vejret bragte denne nyhed…med undertegnede som fotograf.

Urban Gardening in garden

Unknown

Urban Gardening er haver i byen, på tage, i baggårde, på små pladser eller på altanen. Der er megen inspiration at hente i det åben landskab. Ved hus og i haver dyrkes der urter og grøntsager i tønder og i kasser. Dels fordi det er nemt og holder skadedyr fra maden, og dels fordi det er hyggeligt. Vi kan lære af hinanden – begge veje. urbanfarming-kbh.dk

Lakrids ryger ud af luften

1173761_341221449345670_61733849_n

Den seneste uges lakridspibekamp, grundet et eventuelt forbud mod lakridspiber og dens påståede årsag til børns rygning sener i livet, henleder mig på det faktum at i år er der INGEN studerende på Akademiet for Visuel Innovation der er rygere – i øvrigt det første hold af den kategori, hvilke er en enorm glæde for mig som underviser, da undervisningen nu ikke hele tiden skal lægge lunger til at kalde de studerende til borde i forbindelse med deres mange rygepauser. Lakrids eller ej, en dejlig start i går på den nye sæson. Link: facebook.com/vielskerlakridspiben